بایگانی‌ها آموزش های نویسندگی | دانلود کتاب با بوک یاز
کانال تلگرام بوک یاز

کتاب صفر کیلومتر درس هفتم | آموزش نویسندگی علمی برای تازه کارها

کتاب صفر کیلومتر درس هفتم | آموزش نویسندگی علمی برای تازه کارها
لطفا به این مطلب امتیاز دهید

کتاب صفر کیلومتر درس هفتم

کتاب صفر کیلومتر درس هفتم

درس هفتم : یک نفر دیگر یا 24 ساعت بعد

وقتی مطلبی را مینویسیم، بدون شک در حین نگارش آن دچار خطا میشویم. این خطاها میتواند اشتباهات نگارشی یا غلط های محتوایی باشد. از این خطاها هیچگاه نمیتوانیم فرار کنیم. پس چطور می توانیم ضریب اشتباهات خود را به حداقل ممکن برسانیم؟ در این درس که آخرین جلسه از دوره صفر کیلومتر آموزش نویسندگی علمی است، با اصول کلی ویرایش نوشته ها آشنا میشوید.

Continue Reading

کتاب صفر کیلومتر درس ششم | آموزش نویسندگی علمی برای تازه کارها

کتاب صفر کیلومتر درس ششم | آموزش نویسندگی علمی برای تازه کارها
لطفا به این مطلب امتیاز دهید

کتاب صفر کیلومتر درس ششم

کتاب صفر کیلومتر درس ششم

درس ششم : درست بنویسیم!

حتما پیش آمده است که مطلبی را می‌خوانیم و به دلیل آنکه در آن ایرادات نگارشی متعددی وجود دارد، از خواندن ادامه آن منصرف می‌شویم. رعایت نکات دستوری و استفاده درست و به جا از علایم نگارشی، به نوشته ما ساختاری حرفه‌ای و زیبا می‌دهد که روح موجود در مطلب‌مان را به بهترین شکل به مخاطب نمایش می‌دهد. در این درس با نکات دستوری اولیه در نگارش مطالب آشنا می‌شوید.

Continue Reading

کتاب صفر کیلومتر درس پنجم | آموزش نویسندگی علمی برای تازه کارها

کتاب صفر کیلومتر درس پنجم | آموزش نویسندگی علمی برای تازه کارها
لطفا به این داستان امتیاز دهید

کتاب صفر کیلومتر درس پنجم

کتاب صفر کیلومتر درس پنجم

درس پنجم: چطور بنویسیم؟

وقتی سوژه ای برای نوشتن انتخاب می کنیم و مطالعات لازم در این زمینه را انجام می دهیم، نوبت به آن میرسد که آنچه را میخواهیم بنویسیم. اما همیشه سوژه خوب و اطلاعات معتبر برای نوشتن کافی نیست و اگر اصول لازم در نوشتن یک متن را رعایت نکنیم، نوشته ما اثربخش نخواهد بود. در این درس می‌آموزید که چگونه دانسته های خود را به بهترین روشی که میتوانید بنویسید؟

Continue Reading

کتاب صفر کیلومتر درس چهارم | آموزش نویسندگی علمی برای تازه کارها

کتاب صفر کیلومتر درس چهارم | آموزش نویسندگی علمی برای تازه کارها

لطفا به این داستان امتیاز دهید
کتاب صفر کیلومتر درس چهارم

کتاب صفر کیلومتر درس چهارم

درس چهارم: منبع شناسی

اهمیت هر نوشته به درستی اطلاعاتی است که در آن ارائه میشود. یعنی مخاطب پس از خواندن آن نوشته به اطلاعات معتبر و دقیقی دست پیدا کند. برای رعایت این اصل در نوشته لازم است که از منابع درست و صحیحی برای نگارش استفاده کنیم. در این درس می آموزید که چگونه میتوان به درستی منابعتان پی ببرید.

Continue Reading

کتاب صفر کیلومتر درس سوم | آموزش نویسندگی علمی برای تازه کارها

کتاب صفر کیلومتر درس سوم | آموزش نویسندگی علمی برای تازه کارها

لطفا به این داستان امتیاز دهید
کتاب صفر کیلومتر درس سوم

کتاب صفر کیلومتر درس سوم

درس سوم: سوژه یابی

چیزی که همیشه مخاطب را برای خواندن یک مطلب ترغیب میکند، موضوع یا سوژه آن مطلب است. به همین دلیل سوژه یابی یکی از پایه ای ترین اصول در نگارش است. در این درس یاد میگیرید که چگونه میتوان سوژ ه های خوبی را برای
نوشتن پیدا کرد؟

Continue Reading
بستن فهرست